Vejkasse

Oprettelsesdato: Nov 03, 2013 3:50:37 PM

Der er indkøbt en vejkasse der kan indeholde 200 l - se foto. I kassen opbevares grus som fremover benyttes til vinterførebekæmpelse i gårdene i stedet for salt, som vil give svære vilkår for planterne i bedene. På fortovene benyttes salt som hidtil. Vejkassen står lige inden for porten til gården i nr. 3 og er malet i samme farve som døre og kældervinduer i gårdene.