Bestyrelsen

Her finder du dokumenter vedrørende bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen valgt på generalforsamling den 28. november 2022 består af:

Formand: Ole Madsen / 30545188

Bestyrelsesmedlemmer: Janne Bock, Nicolaj Hansen, Anders Kilde Pedersen, Louise Blomseth Christiansen

Suppleanter: Rasmus Kastberg, Michaela S