Ventelister

Andelslejligheder:
Der føres ikke ventelister til ledige andelslejligheder. Måtte en andelshaver ikke benytte sin frie indstillingsret ved fraflytning forholdes som bestemt i vedtægternes § 15, stk. 2.
 
 
Garager/parkeringspladser:
Ejendommens garager/parkeringspladser i gården til nr. 3 udlejes på tur mellem interesserede beboere efter nedenstående P-rotationsliste. Se endvidere regler for tildeling og anvendelse.
 
P-rotationsliste:
 2018/19    2019/2020                 

 NivarroMichaela og Jonathan Sjö 
JacobsenBrix Jensen
 Ole og Tove SjöPeter Olsen
 MernøeHelge Sø
 FormandenBock (formandens garage)
Michaela og Jonathan SjöVeik
Brix JensenMidjord

 Peter OlsenRode

 Helge Sø
 Hansen
BockMernøe

VeikNivarro
 
 RodeJakobsen
  
P-lejere efter ordinær rotation er markeret med grønt
P-lejere der er tildelt garage i løbet af brugsåret er markeret med gult
P-lejere hvis garage nedlægges som følge af gårdprojektet er markeret med rødt
Beboere på venteliste i et brugsår står med hvid skrift
2019/2019 er en "kladde".
 
Forklaring:
Et brugsår løber fra 1. april kl. 12 til den følgende 1. april kl. 12. I brugsåret 2013-14 reduceres antallet af garager til fordeling fra 6 til 4, idet foreningens formand forlods er tildelt én og 2 nedlægges i medfør af gårdprojektet.
 
  
Undersider (1): Parkeringsanlæg