Værelseshaneandele

Det samlede forbrug af varmt vand i ejendommen er defineret til at udgøre 22 % af det samlede fjernvarmeforbrug. Det er varmen i vandet der opgøres på den måde, mens selve vandforbruget afregnes over vandregningen.
 
Fordeling af varmtvandsforbruget på beboere og erhverv sker ud fra opgørelsen af værelseshaneandele som beskrevet i Cirkulære om lejeloven, § 15 (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=55025). Heri fremgår det, at:
 
- et værelse/kammer tæller 1 værelseshaneandel
- et badekar evt. med bruser tæller 3 værelseshaneandele
- et brusebad tæller 2 værelseshaneandele
- en køkkenvask tæller 3 værelseshaneandele
- en håndvask tæller 1 værelseshaneandel
 
En 5½-værelses lejlighed med et badekar med bruser, to håndvaske og en køkkenvask opkræves hermed for 14 værelseshaneandele. Bestyrelsen har i 2014 besluttet, at det er den oprindelige rumplan for lejlighederne der gælder og ikke den aktuelle, hvis man fx har nedrevet skillevægge. De respektive værelseshaneandele fremgår af varmeregnskabet.
 
Ændres værelseshaneandelene, fx hvis man etablerer bruseniche i stedet for badekar, meddeles det bestyrelsen, som giver Brunata besked via administrator.
Comments