Skader

Opstår der skader på, i eller ved ejendommen der kræver øjeblikkelig handling -  fx ved strømsvigt, vandskade, stormskade m.v. - er forholdsordren følgende, idet man starter ved pkt. 1:

 1. Formanden kontaktes
 2. Ved formandens fravær kontaktes et andet bestyrelsesmedlem eller en suppleant
 3. Ellers kontaktes på hverdage i tidsrummet ca. 8:30-17:30 Dansk System Assurance på 33796060 -  kontaktperson er Michael Lund, eller den der tager telefonen
 4. Udenfor dette tidsrum kontaktes Dansk Bygningskontrol på telefon 72282818, der vil tage affære efter omstændighederne
I visse situationer vil det være mest relevant i stedet at kontakte politi eller brandvæsen.
 
 
Ved vandstop:
Pr. 17. december 2012 modtager bestyrelsen ikke længere SMS-alarmer, når vandalarmanlægget har lukket for vandet i ejendommen. Opdager man at vandet i ejendommen uvarslet er lukket, kan man åbne for vandet igen ved at følge den meget udførlige instruktion der er ophængt på anlægget ved foden af den køkkentrappe som deles af nr. 3 og 5. Opleves det at vandet hurtigt lukkes igen, kan det skyldes en lækage et sted som så først skal udbedres. På det tidspunkt er et bestyrelsesmedlem nok allerede blevet involveret og kan tage affære.
 
Meget forsimplet indebærer den nuværende konfiguration af vandalarmen, at der lukkes når vandet er løbet konstant i:
 • 23 minutter i tidsrummet 05:00-01:30
 • 10 minutter i tidsrummet 01:30-05:00

Alarmen 'nulstilles', når der har været en pause på 10 sekunder. 

 
Ved oversvømmelse:
Opstår der oversvømmelse i kælderen er ejendommen i besiddelse af 3 stk. dykpumper med slange som kan benyttes til at pumpe vandet væk fra stedet. De er placeret i varmekælderen.
 
Brugsanvisning for dykpumpe med slange: 
 1. Placer pumpen på det dybest beliggende sted
 2. Rul slangen ud og før den gennem nærmeste vindue ud over fortovet til rendestenen
 3. Stil pumpen op
 4. Tilslut pumpen 240V og tænd for strømmen
 5. Sørg for at pumpens flyder står lodret evt. ved brug af håndkraft - pumpen pumper kun sålænge flyderen står lodret