Kloak

Ejendommen er i 2014 blevet sikret mod opstigende kloakvand i kælderen via:
 
  • 2 aflukkelige kloakdæksler: cykelkælder og i kælderrum nr. 31
  • 6 gulvafløb med højvandslukke: i fællesvaskeri, i fyrkælder, for foden af trappenedgangene til kælder, i kælderrum nr. 31 og ved håndværkerrummet i kælderen under nr. 5
Disse installationer tilses årligt som led i lovpligtigt eftersyn.
 
Lyder alarmen fra højvandslukket ved håndværkerrummet er der opstuvning i kloakken og bad og toilet må ikke benyttes, mens alarmen lyder.
 
Derudover er monteret en rottespærre med egen alarm i kloakbrønden ved cykelkælderen, sådan at rotter ikke kan vandre ind i ejendommen fra det offentlige kloaknet. Alarmen lyder når der er opstuvning i kloakken, og det kan skyldes at noget sidder i klemme i rottespærren og skal fjernes hurtigst muligt, se vejledningen der er sat op ved kloakbrønden og vedhæftet nedenfor. Det er vigtigt at alarmen ikke blot ignoreres.
Ċ
Carsten Hougs Lind,
12. jan. 2015 11.25
Comments