Forurening

Københavns Kommunes Miljøkontrol konkluderer på baggrund af en rapport, at en antruffen kulbrinteforurening under den nu nedlagte benzintank/værksted ikke udgør en risiko i forhold til recipienter, grundvand og arealanvendelse - se vedhæftede dokument.
Ċ
Carsten Hougs Lind,
3. maj 2013 00.21
Comments