Nyheder‎ > ‎Nyt‎ > ‎

Orientering til beboerne om status for gårdprojektet

indsendt 30. aug. 2013 11.35 af Carsten Hougs Lind   [ opdateret 30. aug. 2013 11.37 ]
Gårdprojektet og beslægtede projekter nærmer sig afslutningen, og når du har læst dette ved du hvad der venter, og hvad der forventes af dig.

Cykler: Der er åbent nu for cykelparkering i gård nr. 3 ud for den nye, lysegrønne væg. Cykelstativerne mangler at blive sat op, så brug støttefoden indtil videre. Når cykelstativerne er sat op vil der være 20 pladser mod 38 pladser i den gamle gård i nr. 5. Mange cykler vil derfor være henvist til parkering i cykelkælderen. Ifølge planen er der ikke længere cykelparkering i gård nr. 5 – bortset fra ladcykler der kan parkeres inde i den gyde, hvor renovationsbeholderne stod før. Så kører du din cykel ind i gård nr. 5, så parker den venligst helt nede i cykelkælderen.
 
Parkering i gården: Er mulig igen fra på søndag den 1. september for dem der har tur iflg. garagelisten. De pågældende har fået direkte besked. Der er parkering under åben himmel for 3 biler og 2 biler i garage. Entreprenøren har bedt om en periode, hvor belægningen kunne sætte sig, og den er ovre nu.
 
Tørrestativ: Bestyrelsen overvejer tørrefaciliteter ud over tørretumbleren.
 
Renovation: Alle containere findes som bekendt nu i garage nr. 1. Garagen er istandsat for at virke mere indbydende. Om ca. 1½ uge vil der være belysning i garagen og udluftning. Desværre skal vi selv køre containerne ud nogle uger endnu.
 
Port ind til gård nr. 3: En ny port er bestilt. Den nuværende er ikke funktionel for gående med cykel eller affald og opfylder ikke kravene fra kommunens Center for Affald. Derfor isættes en ny, og indtil den er isat, må vi selv køre containerne ud – også de øvrige affaldsfraktioner. Bestyrelsen håber derfor på fortsat velvilje fra de beboere der gennem snart lang tid har været behjælpelige med at køre containerne ud – ca. 5 uger endnu. Den nye port bliver med en dør der lukker og låser af sig selv, ganske som for porten ind til gård nr. 5.
 
Belysning: Der opsættes 4 lamper i gården til nr. 3, så man kan føle sig tryg, når man færdes der om aftenen. Elektrikerarbejdet er helt færdigt om ca. 1½ uge.
 
Belægningen: Der vil være strøet grus ud en periode endnu. Det medvirker til at styrke fugerne. En kost er stillet ud, og skulle man have lyst, er man meget velkommen til at feje gruset rundt og fylde fugerne de steder hvor der mangler. De sidste ting der mangler omkring belægningen udføres, når entreprenøren skal plante.
 
Bede: Jordpåfyldning og plantning af stauder sker i løbet af september måned, når jorden er fugtig nok til det. Plantning af buske og træer sker i løbet af oktober måned. Beplantningen tilses og vedligeholdes af entreprenøren i det første år.
 
Tagnedløb: 2 tagnedløb er lagt om, hvilket er forudsætningen for at kælderen kan højvandssikres. Det ser ikke så kønt ud med de nedløbsrør vandret på husmuren, og der er da også kun tale om en midlertidig foranstaltning indtil der er stillads oppe næste gang, så tagrende og –nedløb kan lægges endeligt om.
 
Indvielse: Den officielle indvielse af gården sker, når træer og buske er plantet og entreprenøren er helt færdig. Invitation hertil udsendes senere.
Comments